Vượt qua sự trì hoãn trong hai phút.

trì hoãn

Đã lâu rồi, mình không cập nhật bài viết mới lên blog của mình. Thú thật là sự trì hoãn với hai từ “NGÀY MAI”  không biên giới. Chủ đề ngày hôm nay  liên quan đến sự trì hoãn vô thời hạn này. CÁCH VƯỢT QUA TRÌ HOÃN TRONG HAI PHÚT Đầu tiên, bản thân […]

Continue Reading