Các trang web luyện đánh mười ngón.

danh muoi ngon

Chúng ta đang sống thời kì công nghệ ít nhiều gì cũng liên quan máy tính. Leonard đã mở chủ đề không có gì mới lạ nhưng cũng ít người đã được kĩ năng này – Đánh bàn phím bằng mười ngón. Tại sao đánh mười ngón Nhìn thẳng màn hình không cần nhìn bàn […]

Continue Reading