Tạo Debug WordPress với Eclipse nhanh chóng

Nhiều bạn bị vấn đề làm thế nào add project WordPress vào Eclipse?

Cách debug WordPress???

Bài hôm nay mình chia sẻ cho các bạn vấn đề tưởng chừng đơn giản này nhưng khi bắt đầu làm tốn thời gian các bạn phải search, mần mò,…

Bài này, mình dùng Xampp chạy localhost, Eclipse và plugin Xdebug.

Cấu hình

Bước 1:  Các bạn tạo 1 file test.php nằm trong thư mục htdoc của Xampp.

thu muc htdocs

Nội dung trong file là:

<?php
phpinfo();
?>

Bước 2: Chạy http://localhost/test.php

Bước 3: Copy  nội dung toàn bộ trang test.php

Mở  địa chỉ: https://xdebug.org/wizard.php và dán nội dung như hình chỉ dẫn.

phan tich

Mục đích là phân tích xem phiên bản PHP đã có kích hoạt Xdebug chưa và hệ thống đưa phiên bản download Xdebug tương ứng.

Sau khi nhấn Analyse my phpinfo() output:

  • Kết quả thông báo file dll Xdebug
  • Download filel này xuống máy (Máy mình là php_xdebug-2.4.1-5.5-vc11.dll)
  • Copy file này bỏ vào đường dẫn C:\xampp\php\ext
  • Chỉnh sửa file C:\xampp\php\php.ini bằng thêm hai dòng lệnh này:

zend_extension=”C:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.4.1-5.5-vc11.dll
xdebug.remote_enable = 1

Bước 4: Start Xampp và mở lại trang test.php

Ctrl + F tìm kiếm xdebug, nếu có kết quả thì đã thành công.

Xdebug

Cách add project WordPress

Các bạn mở Eclipse lên.

Vào New – PHP Project  cấu hình theo các vị trí như hình.

add project wordpress

Debug WordPress

Vào Window – Preference – PHP – Debug –  thiết lập theo hình.

(Nếu hình nhỏ bạn có thể click vào hình để phóng to)

debug WordPress

 

Tiếp theo, các bạn đặt point để debug.

Vào con bọ, chọn Debug Configuration (như hình).

debug

Tiếp theo cấu hình như ảnh chụp:

debug2

 

debug3

 

Lời kết

Done! Bây giờ các bạn chạy con bọ lại sẽ Debug được. Nếu có vấn đề gì các bạn cứ comment phía dưới cho mình nhá.

Hẹn gặp lại các bạn,

Leonard Huynh.

Bạn có thể thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *