Lập trình WordPress với Brackets

phan mem brackets

Các editor lập trình rất về mã PHP thì rất nhiều. Nhưng về mảng WordPress thì tìm hơi nhọc. Bài viết hôm nay mình chia sẻ một phần mềm miễn phí. Hỗ trợ code front-end rất mạnh mẽ, tích hợp nhiều extensions. Hỗ trợ code front-end rất mạnh mẽ, tích hợp nhiều extensions trong đó […]

Continue Reading