Lỗi cài đặt Office (64-bit or 32-bit) couldn’t be installed

Nguyên nhân lỗi cài đặt office (64-bit or 32-bit) couldn’t be installed này là nhiều phiên bản cũ cài đặt chồng chéo. 

Leo đã thử các cách:

  • Tải phần mềm Revo về không phát hiện office phiên bản cũ;
  • Vào các regedit không giải quyết được;
  • Lên mạng xem video tìm vào thư mục Windows/installer thêm cột subject để tìm file cài đặt office nhưng không có

Và cuối cùng thử cách này hiệu quả.

Bài viết này đối với phương pháp này có thể hiệu quả máy tính Leo. Các bạn có thể tham khảo

  1. Vào link này 
  2. Download về có tên SetupProd_OffScrub.exe
  3. Bấm cài đặt và tiến hành làm theo hướng dẫn phần mềm
  4. Máy sẽ restart lại, bạn để cho phần mềm hiện lên. Nó sẽ yêu cầu cài bản office 365, mình click no để cài bản office của mình
  5. Sau đó bạn cài đặt office (bản bẻ khóa của các bạn ở máy)

Enjoy!

Share: