Quote Leo

Luôn đặt câu hỏi đặt câu hỏi hàng ngày bản thân mình đã làm hết sức hay chưa? Tại sao làm việc này? Phải đo lường liên tục hàng ngày, giờ, phút, giây.

Quote Leo
Share: