Note các chủ đề quan tâm của Leo

Đây là note của Leo cần khi sử dụng đến. Nay Leo share cho các bạn nào cần dùng.

Download Ebook

http://gen.lib.rus.ec

Học tiếng Anh

  • Từ điển online

https://dictionary.cambridge.org/

  • Word family

http://www.freecollocation.com/

Vẽ mind map

https://coggle.it

Thiết kế logo, banner online

http://canva.com

Download ảnh đẹp, free

https://unsplash.com

Mạng xã hội chia sẻ các ý tưởng:

medium.com

 

(Đang cập nhật liên tục)

Share: