Note các chủ đề quan tâm của Leo

Để làm việc hiệu suất cần note lại thông tin. Đây là một số trang web giúp trong công việc của Leo. Leo xin chia sẻ các bạn cùng muốn tìm hiểu và sử dụng. Leo thấy rất có ích và tiết kiệm thời gian.

Download Ebook

http://gen.lib.rus.ec

Học tiếng Anh

  • Từ điển online

https://dictionary.cambridge.org/

  • Word family

http://www.freecollocation.com/

Vẽ mind map

https://coggle.it

Thiết kế logo, banner online

http://canva.com

https://snappa.com

Download ảnh đẹp, free

https://unsplash.com

Xóa ảnh nền nhanh chóng – quên đi Photoshop

remove.bg

Mạng xã hội chia sẻ các ý tưởng:

medium.com

Tạo infographics

piktochart.com/

Resize ảnh online:

http://picresize.com

(Đang cập nhật liên tục)

Share: